Het Vrolijke Ruitertje rouwt

Hieronder staat de tekst van de advertentie die wij na het tragisch bericht van het overlijden van onze voorzitter

hebben geplaatst.

De Stichting Paardrijden voor Gehandicapten Het

Vrolijke Ruitertje is diep getroffen door het bericht

van het overlijden van haar voorzitter

  Ad Meesters

Wij zullen zijn doortastende aanpak en constructieve

opstelling heel erg missen. Het bestuur, de instructrices

en de vrijwilligers wensen Lia en de kinderen veel sterkte

Bij het verwerken van dit verlies.

 

Op 23 november hebben wij samen met een enorme groep familie en vrienden Ad de laatste eer bewezen. Het was een

indrukwekkende dienst waarin duidelijk werd wat de veel te jong overledene heeft betekend voor zijn vrouw en kinderen

maar ook voor de groepen en verenigingen waar hij deel van uitmaakte en zich mateloos voor inzette, zoals ook onze

stichting. Na afloop van de dienst werd onderstaand gedachtenisprentje uitgereikt.

 

Wij zullen hem zeer missen maar wij moeten door zoals hij ons tijdens zijn ziekte al heeft voorgehouden. De penningmeester Henny Blom zal naast zijn eigen taak voorlopig de voorzitterstaken vervullen totdat een definitieve oplossing is gevonden.