ANBI informatie

 

Stichting Het Vrolijke Ruitertje heeft van de Belastingdienst de erkenning Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) ontvangen. Algemeen nut beogende instellingen (ANBI’s) kunnen gebruikmaken van bepaalde belastingvoordelen (onder andere bij erven, schenken en giften). Voor donateurs kunnen bepaalde fiscale voordelen gelden.

 

Algemene gegevens:

Rechtsvorm: Stichting
Statutaire naam: STICHTING PAARDRIJDEN GEHANDICAPTEN “HET VROLIJKE RUITERTJE”
Zoeknaam: “Het vrolijke Ruitertje”
Profiel URL: www.hetvrolijkeruitertje.nl
Statutaire zetel: Bergen op Zoom
KvK nummer: 41105587
RSIN: 8110.59.443

 

Contact Informatie:

Secretariaat: Dymphie van Loon
Postadres: Canadalaan 45, 4624 HE Bergen op Zoom
Emailadres: info@hetvrolijkeruitertje.nl
Telefoonnummer: 0164-244017
WWW adres: www.hetvrolijkeruitertje.nl

 

Organisatie:

Bestuur:  zie pagina: https://www.hetvrolijkeruitertje.nl/bestuur/
Zijn er personen in dienst: Nee
Is er een RvC: Nee

 

Doelstelling stichting:

Onze stichting stelt zich tot doel: het bevorderen van de psychische en fysieke ontwikkeling van gehandicapten door middel van paardrijden. Bijkomend doel is de bevordering van sociaal contact met het paard en de overige ruiters. Paardrijden opent een nieuwe wereld: even loskomen van je handicap, de aandacht richten op een ander: jouw vaste vriend – je paard! Het is wel degelijk een sport: inspannend maar leidend tot een ontspannen gevoel van zelfoverwinning.

 

Hoofdlijnen beleidsplan (2020 – 2022):

 • Kennisuitwisseling instructrices: de ruiters bij onze stichting zijn mensen met een beperking (psychisch, en/of lichamelijk, en/of verstandelijk). Om het kwaliteitsniveau van het paardrijden op goed niveau te houden, en om de lessen veilig en verantwoord te laten plaatsvinden, worden de lessen onder supervisie van een gediplomeerd FPG instructrice gehouden en streven we ernaar om de instructrices gebruik te laten maken van de (bij-)scholingsmogelijkheden.
 • Maneges: gedurende deze beleidsperiode actief benaderen van maneges in deze regio om extra capaciteit (rijlessen) te creëren.
 • Wachtlijst: gedurende deze beleidsperiode de wachtlijst verminderen met 30%, door herverdeling van de rijlessen en extra capaciteit.
 • Financieel: gedurende deze beleidsperiode:
  • zorgdragen voor een financiële buffer (voorziening) voor tenminste 2 lesjaren;
  • realiseren van een sluitende begroting.

 

Activiteitenoverzicht 2020:

 • Door de coronamaatregelen zijn er in 2020 slechts in beperkte mate rijlessen voor onze ruiters (26) geweest; gedurende een gedeelte van het 1ste kwartaal en enkele weken in de maand augustus. In de maneges:
  • Manege De Belle in Etten-Leur
  • Ruitercentrum De Molen in Hoogerheide

Deze rijlessen vonden plaats op zaterdagmiddag en op maandag- en donderdagavond.

 • Attenties met Pasen, met Sinterklaas en met de zomervakantie voor ruiters en vrijwilligers
 • Barbecue voor vrijwilligers

 

Beloningsbeleid Het Vrolijke Ruitertje:

Het Vrolijke Ruitertje heeft geen personeel in dienst. Bestuursleden, instructrices en vrijwilligers kunnen hun gemaakte kosten declareren. De kosten moeten aantoonbaar zijn door middel van bewijsstukken (bonnetjes) en declaraties. Declaraties worden alleen in behandeling genomen als deze worden ingediend middels een door de penningmeester opgesteld declaratieformulier.

Beloning bestuurders: De beloning voor de bestuurders is beperkt tot een onkostenvergoeding (werkelijk gemaakte en aantoonbare kosten); zij ontvangen geen vacatiegeld.

Beloning instructrices: De instructrices ontvangen een vaste vergoeding van € 30,00 per lesavond. Daarnaast, bij gebruik van eigen auto, een kilometervergoeding van € 0,30 per km (met of zonder trailer).
Eventuele fiscale gevolgen zijn voor rekening van de instructrice.

Beloning vrijwilligers: De vrijwilligers ontvangen een kilometervergoeding van € 0,15 per kilometer mits de enkele reisafstand 5 km of meer bedraagt (en gebruikt gemaakt wordt van de eigen auto). Als een trailer wordt gekoppeld, dan bedraagt de kilometervergoeding € 0,30 per km.

 

Tabel vergoedingen:

Omschrijving
Bedrag
Instructrice: Vergoeding per lesavond € 30,00
Instructrice: Kilometervergoeding € 0,30 per km
Vrijwilliger: Kilometervergoeding zonder trailer € 0,15 per km
Vrijwilliger: Kilometervergoeding met trailer € 0,30 per km

 

Tabel attenties:

Omschrijving Bedrag
Huwelijk (vrijwilliger) € 25,00
25-jarig Huwelijk € 25,00
Langdurige ziekte € 15,00
Afscheid vrijwilliger € 15,00
Budget instructrice voor attenties voor de vrijwilligers € 100,00 per jaar

 

Standaardformulier Publicatieplicht ANBI algemeen

Klik hier om het formulier jaar 2020 te openen

 

Financiële overzichten: