Donatie bij het overlijden van de heer Toon Graumans

Bij het overlijden van de heer Toon Graumans uit Etten-Leur – hij werd bijna 92 jaar – koos de familie ervoor om – “in plaats van bloemen “- een donatie te vragen voor Het Vrolijke Ruitertje.
Theo Hoeks, onze voorzitter, mocht op 18 augustus jl. van mevrouw Jeanne Graumans een enveloppe in ontvangst nemen met daarin een financiële bijdrage van € 432,–.

Wij zijn de familie Graumans zeer erkentelijk voor deze donatie waarmee wij onze “Vrolijke Ruitertjes” hun hobby kunnen laten uitoefenen.