Gevolgen Coronavirus

Zoals wij eerder aan u hebben laten weten zijn wij vanwege de uitbraak van het Coronavirus gedwongen geweest om met ingang van 13 maart jl. al onze ruitersportactiviteiten (tijdelijk!) stop te zetten. Wij weten dat deze maatregel voor veel  van onze leden best moeilijk is geweest. Zij missen de paarden en de wekelijkse contacten met onze instructrices en vrijwilligers en omgekeerd worden de leden door ons ook erg gemist.

Het bestuur van Het Vrolijke Ruitertje is donderdag 11 juni jl. in vergadering bijeen geweest om zich te beraden over de situatie op dit moment. Omdat er nog steeds beperkingen gelden voor het opstarten van onze activiteiten (de RIVM-richtlijnen, 1,5 meter afstand, hygiënemaatregelen, etc.) en het in de meeste gevallen voor onze instructrices en vrijwilligers onmogelijk is om vooral de 1,5 metermaatregel in de praktijk te realiseren hebben wij moeten besluiten om onze activiteiten in ieder geval op te schorten tot 1 september 2020.

Wij realiseren ons dat dit voor veel van onze leden (opnieuw!) een teleurstelling zal zijn. Toch zijn wij ervan overtuigd dat dit momenteel het meest verantwoorde besluit is dat wij kunnen nemen. In onze eerstvolgende bestuursvergadering, gepland op 6 augustus a.s., zullen wij de situatie van dat moment beoordelen en al dan niet besluiten om de wekelijkse activiteiten in Etten-Leur en Hoogerheide weer geheel of gedeeltelijk op te starten.

Het bestuur heeft tevens besloten dat in ieder geval tot 1 september 2020 geen contributie zal worden geïncasseerd. Hopelijk wordt hiermee “de pijn” enigszins verzacht.

Wij zullen u tijdig informeren over de stand van zaken vanaf 1 september a.s. Mocht het bovenstaande nog vragen bij op oproepen, neem dan gerust contact met ons op.