Het Vrolijke Ruitertje heeft een nieuwe voorzitter

 

   Theo Hoeks (rechts) bedankt Henny Blom

 

De Stichting Paardrijden Gehandicapten “Het Vrolijke Ruitertje” heeft zich tot doel gesteld zoveel mogelijk gehandicapten in staat te stellen de paardensport te beoefenen. Zij doet dit momenteel in manege de Belle in Etten-Leur en manege de Molen in Hoogerheide.
Na het onverwacht en veel te jong overlijden van onze voorzitter Ad Meesters op 16 november 2017 heeft de penningmeester Henny Blom als langst zittende bestuurslid aangeboden om, naast zijn hoofdfunctie van penningmeester, als waarnemend voorzitter te willen optreden. Er waren enkele kandidaten voor de functie van voorzitter in beeld, maar na inventariserende gesprekken viel de een na de ander om uiteenlopende redenen af.

De noodoplossing van de dubbelfunctie voor de penningmeester begon een zware belasting te worden. Wel had Henny Blom voor zijn eigen functie van penningmeester al een opvolger gevonden in de persoon van Ad van de Sande, een oud-collega uit de Rabobank-organisatie. Maar het invullen van de functie van een nieuwe voorzitter wilde maar niet lukken. Medio 2019 ontving het bestuur – na een oproep in De Bode – een reactie van de heer Theo Hoeks die wel interesse had in deze functie. Uit het daarop volgende gesprek met het bestuur bleek dat Theo Hoeks woonachtig is in Etten-Leur, net gepensioneerd, en naast bestuurlijke ervaring ook affiniteit heeft met de paardensport. Zijn dochter, die al van jongs af aan geniet van de dressuursport heeft hem namelijk ‘de liefde’ voor paarden bijgebracht. Tot 2016 woonde hij met zijn gezin in het buitengebied van Sprundel met een paardenstal ‘aan huis’.

Intussen zijn er al enkele bestuursvergaderingen geweest waarin de overdracht van taken is besproken en heeft de stichting afscheid genomen van Henny Blom. Dit gebeurde op 26 oktober j.l. Tijdens een informeel etentje werd hij bedankt voor de 20 jaar waarin hij als penningmeester voor de stichting actief is geweest en erg veel heeft betekend. Zo’n functie brengt nu eenmaal ontzettend veel werk met zich mee. Daarnaast ging hij de overige werkzaamheden die aan een bestuursfunctie vast zitten ook niet uit de weg. Dat blijkt wel uit de wijze waarop hij de werkzaamheden die horen bij de functie van voorzitter op een uitstekende wijze heeft ingevuld. Hij werd bij die gelegenheid dan ook uitvoerig bedankt en geprezen door onze nieuwe voorzitter, Theo Hoeks.