Over

Logo Het Vrolijke Ruitertje

Stichting Paardrijden Gehandicapten “Het Vrolijke Ruitertje” is opgericht in april 1991 op initiatief van enkele enthousiaste ouders en geestverwanten, die mogelijkheden zochten om met mensen met een beperking op verantwoorde wijze te kunnen paardrijden. Sinds de oprichting is er veel gebeurd binnen de stichting.

Onze stichting stelt zich tot doel: het bevorderen van de psychische en fysieke ontwikkeling van mensen met een beperking door middel van paardrijden. Bijkomend doel is de bevordering van sociaal contact met het paard en de overige ruiters. Paardrijden opent een nieuwe wereld: even loskomen van je beperking, de aandacht richten op een ander: jouw vaste vriend – je paard! Het is wel degelijk een sport: inspannend maar leidend tot een ontspannen gevoel van zelfoverwinning.

De stichting is lid van de Federatie Paardrijden Gehandicapten (FPG). Dit is een landelijk overkoepelende organisatie, die kwaliteitseisen stelt aan haar lidstichtingen ten aanzien van instructie en accommodatie. Zij oefent daar ook toezicht op uit. De FPG werkt nauw samen met de Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie en de NebasNsg (Gehandicaptensport Nederland).

Het Vrolijke Ruitertje is gehuisvest in manege “De Belle” te Etten-Leur en in Ruitercentrum de Molen in Hoogerheide. In deze maneges zijn de nodige aanpassingen gemaakt om op verantwoorde wijze met mensen met een beperking paard te rijden.

Voortdurend zijn we bezig om rijmaterialen en voorzieningen te actualiseren volgens de steeds wijzigende normen van veiligheid en rijplezier. Het hoofdaccent van de lessen ligt op plezier en ontspanning, maar het therapeutisch effect vormt zeker ook een belangrijk onderdeel van het paardrijden.

Vanaf de oprichting drijft Het Vrolijke Ruitertje op het onmisbare enthousiasme van vele vrijwilligers. In de loop van de jaren zijn er velen gekomen en gegaan. Werving van vrijwilligers is een continu punt van aandacht. Voor hen organiseert de stichting regelmatig instructieavonden.

Op dit moment biedt Stichting Paardrijden Gehandicapten “Het Vrolijke Ruitertje” rijlessen aan zo’n vijftig ruiters uit heel West-Brabant. Zo’n zestig vrijwillig(st)ers geven elke week een middag of een avond van hun vrije tijd. Samen met het bestuur en het kader vormen zij een bloeiende, gezonde stichting met oog voor de toekomst.

 

—> hoe het begon