Sponsors

s_sponsors

 

De band tussen ruiter en paard heeft een positieve invloed op het humeur en de conditie van de ruiter.
Wij willen daarom zoveel mogelijk mensen met een beperking in staat stellen paard te rijden.
Onze stichting is afhankelijk van sponsoring om de kosten voor de ruiters binnen de perken te houden. Hierna wordt hierop uitvoerig ingegaan. Als deze onderbouwing u overtuigt, laat dat dan door uw (financiële) steun blijken !

Bel of mail naar het secretariaat:

telefoon 0164-244017 (b.g.g. 0165-503683)

e-mail: info@hetvrolijkeruitertje.nl

Waarom sponsoring

Sponsoring en sport zijn  onlosmakelijk met elkaar verbonden. Wat zouden sportclubs moeten zonder de gelden van sponsors en wat is er mooier voor sponsors dan nuttige en plezierige activiteiten als allerlei soorten van sportbeoefening te steunen. Vooral als daarmee ook nog een speciale doelgroep van (toekomstige) klanten wordt bereikt.

Dit laatste geldt helaas niet erg sterk voor gehandicaptensport. De sportbeoefenaren in kwestie moeten niet zelden van een minimale uitkering rondkomen en behoren dus niet echt tot de ‘big spenders’ in onze maatschappij. Daarom richten wij ons in het bijzonder tot bedrijven en organisaties, die met hun sponsoring vooral de zwakken in onze samenleving willen helpen zonder daar onmiddellijk iets voor terug te verwachten. Dit wil overigens niet zeggen dat zij er ook inderdaad niets voor terug krijgen. Kom maar eens kijken naar de wekelijkse avonden om te zien hoe intens mensen met een beperking genieten van de geboden mogelijkheden. Dit zou zonder sponsorbijdragen en zonder vrijwilligerswerk domweg niet mogelijk zijn.

Daarnaast dragen wij op deze website en bij alle activiteiten die wij ondernemen zoveel mogelijk bij aan de naamsbekendheid van onze sponsors, door het vermelden van de namen van de sponsors en het desgewenst tonen van de diverse logo’s, al dan niet met een link naar de eigen website van de sponsor.

Financiële behoeften
Wat heeft een stichting als het Vrolijke Ruitertje dan allemaal nodig?

Gelukkig beschikken we over een grote groep enthousiaste vrijwilligers, dus daar zitten de kosten niet in. Maar paardrijden is helaas een dure sport. De huur van de maneges en de paarden is niet gering. Verder is er veel  materiaal nodig, dat vaak erg specifiek is. Denk hierbij aan hulpstukken om onze ruitertjes de gewenste stabiliteit te geven en aan hulpmiddelen voor het opstijgen voor bijvoorbeeld rolstoelgebruikers.

Voorwaarden
Wie kunnen er als sponsor van het Vrolijke Ruitertje optreden?

Over die vraag kunnen we heel kort zijn. Iedereen, elk bedrijf, elke organisatie en voor elk bedrag. Dit kan een eenmalig bedrag zijn, bijvoorbeeld ter gelegenheid van een bedrijfsjubileum of iets dergelijks, maar ook een jaarlijkse bijdrage. Zo’n jaarlijkse bijdrage kan komen uit de algemene middelen van een bedrijf of organisatie, of  kan op haar beurt weer het resultaat zijn van een of andere activiteit. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de opbrengst van een loterij op de jaarlijkse personeelsdag of (een deel van) de opbrengst van een jaarlijks georganiseerde rommelmarkt. Dit zijn uiteraard willekeurige voorbeelden. Wij zijn blij met elk bedrag op elk moment en ongeacht de bron waaruit dit bedrag wordt geput. Dit laatste uiteraard afgezien van een criminele herkomst, waar geen enkele zichzelf respecterende instelling zich mee in wil laten.

Als een en ander uw interesse heeft gewekt en u behoefte hebt aan aanvullende informatie, dan willen wij graag met u in contact treden en eventueel met u meedenken over de mogelijkheden in uw specifieke geval. Hiervoor kunt u gebruik maken van het formulier op deze website of desgewenst informeel contact opnemen met één van onze bestuursleden.