Contributie 2022

In de bestuursvergadering van 10 november 2021 is besloten dat de contributie in 2022 onveranderd blijft.

Per kwartaal een bedrag van € 72,50