Corona-maatregelen

9 februari 2022

De versoepeling van de coronamaatregelen maakt het mogelijk dat de rijlessen kunnen worden hervat.

Naar verwachting starten we volgende week, vanaf 14 februari. Uiteraard in overleg met alle betrokkenen.

 


<..>

vervolg 13 november 2021

Door de oplopende besmettingen en de aangescherpte coronamaatregelen is besloten dan met ingang van 15 november de lessen tot nader order komen te vervallen.

Dit in overleg met de maneges.

We wachten eerst de persconferentie van 14 januari 2022 af en beoordelen dan of (en wanneer) herstart van de rijlessen mogelijk is.


<..>

vervolg 1 september 2021:

Vanaf 6 september gaan we weer van start !


<..>

vervolg 1 juli 2021:

Vanwege de corona-pandemie is het al weer lang geleden dat wij onze ruitersporthobby hebben kunnen beoefenen. Vooral voor onze ruiters, maar zeker ook voor alle betrokken vrijwilligers en instructrices, is de afgelopen periode moeilijk geweest. Wij hebben elkaar gemist.
Het bestuur van Het Vrolijke Ruitertje heeft 7 juni jl. vergaderd om te beoordelen of de rijlessen -al dan niet?- kunnen worden opgestart en zo ja, vanaf wanneer. Het liefst hadden we een besluit genomen om nog voor de komende zomervakantie te starten maar helaas, dat is niet haalbaar gebleken. Enerzijds omdat nog niet alle betrokkenen zijn gevaccineerd en wij als bestuur geen onverantwoorde risico’s willen/mogen nemen. Dit zowel voor onze ruiters als ook voor alle betrokken vrijwilligers en instructrices.

Hoe jammer ook maar de start van de rijlessen zal niet eerder dan vanaf  maandag 6 september  –na de zomerschoolvakanties dus – plaatsvinden. Zoals gezegd: wij kijken er allemaal naar uit om weer een nieuwe start te maken. Het heeft lang genoeg geduurd.

In de vergadering van 7 juni jl. heeft het bestuur zich ook afgevraagd hoe de contributie inning nu moet gaan plaatsvinden. Besloten is om de betalingsverplichting van de verschuldigde contributie weer te laten ingaan vanaf het 4e kwartaal van dit jaar. De lessen van de maand september worden dus niet in rekening gebracht waarbij wel geldt dat het eerder besluit om 2 lessen die nog gecrediteerd zouden moeten worden niet gecorrigeerd gaan worden.

Als vereniging hebben wij het afgelopen jaar wel een financiële tegenvaller moeten incasseren vanwege corona maar gelukkig zijn wij financieel sterk genoeg gebleken om deze tegenvaller op te vangen. Wij rekenen op uw begrip voor de besluiten die wij als bestuur hebben genomen.

Tenslotte wensen wij iedereen een fijne zomer (-vakantie) toe en hopen wij dat we vanaf 6 september weer enthousiast aan de slag kunnen. Graag tot dan!

 


<..>

vervolg 20-januari-2021:

Eerder beloofde ik u dat wij als bestuur zullen proberen de communicatie rond de ontwikkeling van het Corona-virus via onze website te verzorgen. Jammer genoeg heb ik op dit moment geen goed nieuws te melden. De beperkingen zoals we die eigenlijk al vanaf maart vorig jaar kennen voor wat betreft onze ruitersportactiviteiten zijn nog steeds van kracht. Het ziet er zelfs naar uit dat een aantal van de maatregelen nog verder zullen worden aangescherpt. Er wordt gesproken over de invoering van een avondklok als ook een algeheel contactverbod. De bestuursvergadering die voor deze week (a.s. woensdag 20 januari) gepland stond hebben we helaas moeten annuleren. Uiteraard hebben wij als bestuur wel onderling telefonisch en mailcontact maar daar blijft het op dit moment ook toe beperkt. Helaas, het is niet anders! U heeft inmiddels natuurlijk al begrepen dat de rijlessen nog steeds niet opgestart kunnen worden. Wij vinden dat – vooral voor alle ruitertjes en voor u als ouder/verzorger – natuurlijk een uiterst vervelende situatie. Niettemin rekenen wij op uw begrip. Als “pleister op de wonde” heeft het bestuur besloten dat er ook over het 1e kwartaal 2021 geen contributie zal worden geïncasseerd. Zodra er weer nieuws valt te melden laten wij dit langs deze weg aan u weten.
Tenslotte: “zorg goed voor jezelf, respecteer de Corona-maatregelen en het belangrijkste: blijf gezond!”

Namens het bestuur
Theo Hoeks, voorzitter

 


<..>

15-november-2020:

Zoals wij eerder op de website als ook in individuele contacten naar (de ouders/verzorgers van) onze ruiters en vrijwilligers hebben gecommuniceerd was de verwachting dat we – misschien! – ergens in de maand december van dit jaar onze activiteiten weer zouden kunnen opstarten. Zowel door de ruiters als onze instructrices en vrijwilligers wordt hier nu al ruim een half jaar naar uitgekeken. Na de persconferentie van vorige week is duidelijk geworden dat, hoe jammer wij dit ook vinden, onze rijlessen tot zeker het einde van dit jaar stilliggen. Als bestuur hebben wij ons voorgenomen om half december a.s. de situatie van dat moment opnieuw te beoordelen en te kijken of er weer mogelijkheden zijn. Uiteraard wordt u hiervan op de hoogte gehouden!
Wij wensen al diegenen die bij het Vrolijke Ruitertje betrokken zijn of hiermee sympathiseren – ondanks de Corona-pandemie – fijne feestdagen.
Zorg goed voor jezelf, respecteer de Corona-maatregelen en het belangrijkste: blijf gezond!

Namens het bestuur
Theo Hoeks, voorzitter

 


<..>

Na de persconferentie van jl. 13 oktober heeft het bestuur van het Vrolijke Ruitertje op 15 oktober ‘besloten’ dat er de eerstvolgende vier weken géén rijlessen op de locaties in Etten-Leur en Hoogerheide worden verzorgd.

Hoe jammer wij dit ook vinden voor onze ruitertjes (en mét ons natuurlijk ook voor de ouders/verzorgers en VR-instructrices en vrijwilligers), het is naar onze mening op dit moment niet verantwoord een ander besluit te nemen. Naar verwachting ontvangen wij rond 11 november nadere informatie over de mogelijkheden die er vanaf dat moment – al dan niet? – zijn om de rijlessen weer op te starten. Hoewel wij natuurlijk hopen dat de huidige situatie zich snel zal normaliseren houden wij er toch rekening mee dat deze situatie nog langer zal kunnen gaan duren.

Ouders/verzorgers worden via onze instructrices van de voortgang op de hoogte gehouden. Over de financiële gevolgen v.w.b. verschuldigde contributie over het 2e, 3e en 4e kwartaal 2020 volgt na half november bericht. Als er relevante nieuwe informatie te melden valt zullen wij dit ook op onze website communiceren.

Namens het bestuur
Theo Hoeks, voorzitter