Corona-maatregelen

15-november-2020:

Zoals wij eerder op de website als ook in individuele contacten naar (de ouders/verzorgers van) onze ruiters en vrijwilligers hebben gecommuniceerd was de verwachting dat we – misschien! – ergens in de maand december van dit jaar onze activiteiten weer zouden kunnen opstarten. Zowel door de ruiters als onze instructrices en vrijwilligers wordt hier nu al ruim een half jaar naar uitgekeken. Na de persconferentie van vorige week is duidelijk geworden dat, hoe jammer wij dit ook vinden, onze rijlessen tot zeker het einde van dit jaar stilliggen. Als bestuur hebben wij ons voorgenomen om half december a.s. de situatie van dat moment opnieuw te beoordelen en te kijken of er weer mogelijkheden zijn. Uiteraard wordt u hiervan op de hoogte gehouden!
Wij wensen al diegenen die bij het Vrolijke Ruitertje betrokken zijn of hiermee sympathiseren – ondanks de Corona-pandemie – fijne feestdagen.
Zorg goed voor jezelf, respecteer de Corona-maatregelen en het belangrijkste: blijf gezond!

Namens het bestuur
Theo Hoeks, voorzitter

 

 


<..>

Na de persconferentie van jl. 13 oktober heeft het bestuur van het Vrolijke Ruitertje op 15 oktober ‘besloten’ dat er de eerstvolgende vier weken géén rijlessen op de locaties in Etten-Leur en Hoogerheide worden verzorgd.

Hoe jammer wij dit ook vinden voor onze ruitertjes (en mét ons natuurlijk ook voor de ouders/verzorgers en VR-instructrices en vrijwilligers), het is naar onze mening op dit moment niet verantwoord een ander besluit te nemen. Naar verwachting ontvangen wij rond 11 november nadere informatie over de mogelijkheden die er vanaf dat moment – al dan niet? – zijn om de rijlessen weer op te starten. Hoewel wij natuurlijk hopen dat de huidige situatie zich snel zal normaliseren houden wij er toch rekening mee dat deze situatie nog langer zal kunnen gaan duren.

Ouders/verzorgers worden via onze instructrices van de voortgang op de hoogte gehouden. Over de financiële gevolgen v.w.b. verschuldigde contributie over het 2e, 3e en 4e kwartaal 2020 volgt na half november bericht. Als er relevante nieuwe informatie te melden valt zullen wij dit ook op onze website communiceren.

Namens het bestuur
Theo Hoeks, voorzitter