Cheque Stijloren

 

Begin februari werd het bestuur benaderd door Jordi Roovers van de carnavalsvereniging De Stijloren. Zij willen elk jaar een vereniging of stichting uit de regio laten meeprofiteren van het tijdens Carnaval ingezamelde geld voor een goed doel. Dit jaar was, al voor de derde keer, het oog gevallen op Het Vrolijke Ruitertje. De vraag of wij dat wilde en daaraan wilde meewerken was natuurlijk een open deur. Van ons werd verwacht dat we acte de préséance zouden geven op zaterdag 9 februari in zaal Marktzicht. Op die avond, de zogeheten Opwaarmaovut zou het goede doel bekend worden gemaakt en zouden wij in de gelegenheid worden gesteld het goede doel toe te lichten. Uiteraard waren wij daartoe bereid en waren die avond Henny Blom en Pierre Bertens van ons bestuur present. De stemming zat er goed in die avond, dus onze toelichting werd enigszins overstemd, maar dat mocht de pret niet drukken.

Verder werden we uitgenodigd om op zondag 24 februari aanwezig te zijn op het Stijloorkesbal. Daar werd de opbrengst van de actie bekend gemaakt en werd aan Het Vrolijke Ruitertje een cheque overhandigd voor een bedrag van € 222,22, een heel mooi bedrag en dat niet alleen omdat er zoveel keren 11 in zit. Ook deze middag werd weer opgeluisterd door veel carnavals muziek en polonaises. De gulle gave werd door de penningmeester en tevens waarnemend voorzitter Henny Blom met dank aanvaard. Het bijbehorende fraaie “schilderijtje” hangt inmiddels in de manege de Belle.